Regluvarsla og persónuvernd

Regluvarsla er sjálfstæð eining sem heyrir undir bankastjóra og starfar samkvæmt erindisbréfi frá stjórn. Regluvörður er Hákon Már Pétursson.

Meginhlutverk regluvörslu er að draga úr hættu á því að reglur séu brotnar í rekstri bankans með fyrirbyggjandi aðgerðum. Þá sér regluvarsla um að samhæfa aðgerðir bankans gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka til að draga úr hættu á því að þjónusta bankans sé notuð í ólögmætum tilgangi. Í september 2019 tók regluvörður einnig við hlutverki persónuverndarfulltrúa.

Regluvarsla starfar samkvæmt áhættumiðaðri starfsáætlun samþykktri af stjórn þar sem meðal annars er kveðið á um reglulegt eftirlit og reglulega fræðslu fyrir starfsfólk um þau lög og reglur sem bankinn starfar eftir. Regluvarsla veitir stjórn skýrslu ársfjórðungslega um verksvið sitt.

Upplýsingar um brot á lögum og reglum og dómsmál

Arion banka var ekki synjað um skráningu, heimild, aðild eða leyfi til þess að stunda tiltekin viðskipti eða starfsemi á árinu né sætti afturköllun, ógildingu eða uppsögn skráningar, heimildar, aðildar eða leyfis.

Arion banki greiddi eina sekt árið 2019. Í nóvember 2019 gerðu bankinn og Fjármálaeftirlitið með sér samkomulag um að ljúka með sátt máli vegna brots á 2. mgr. 8. gr. laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Bankinn féllst á að greiða sekt að fjárhæð 21 milljón króna og viðurkenndi að hafa láðst að skrá, með skipulegum og formlegum hætti, greiningu hagsmunaárekstra í tengslum við fjármögnun kísilverksmiðju United Silicon í Helguvík.

Upplýsingar um helstu dómsmál tengd Arion banka er að finna í skýringum með ársreikningi samstæðu bankans.

Aðgerðir gegn peningaþvætti og öðrum fjármunabrotum

Það er stefna Arion banka að berjast gegn peningaþvætti og öðrum fjármunabrotum og koma í veg fyrir að þjónusta bankans sé misnotuð í slíkum tilgangi. Bankinn hefur sett sér stefnu um aðgerðir gegn fjármunabrotum sem er að finna á vefsíðu bankans.

Þann 1. janúar 2019 tóku gildi lög nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, sem leiddu til umfangsmikilla breytinga á aðgerðum bankans á þessu sviði.

Árið 2019 sendi Arion banki 523 tilkynningar um grun um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu.

Skyldur bankans sem útgefanda í kauphöll

Hlutabréf Arion banka eru í viðskiptum á markaði bæði hjá Nasdaq Ísland og Nasdaq Stokkhólmi. Þá eru skuldabréf gefin út af bankanum í viðskiptum á markaði hjá Nasdaq Ísland og kauphöllinni í Lúxemborg (Bourse de luxembourg).

Hvorki eftirlitsstofnanir né kauphallir gerðu athugasemdir við upplýsingagjöf bankans árið 2019.

Persónuvernd

Arion banka er umhugað um persónuvernd og réttindi viðskiptavina sem varða persónuupplýsingar og að persónuupplýsingar séu unnar með lögmætum, sanngjörnum og gagnsæjum hætti í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga („GDPR“). Bankinn hefur sett sér persónuverndarstefnu sem er að finna á vefsíðu bankans.

Á árinu 2019 móttók bankinn eina réttmæta kvörtun um brot á persónuvernd frá utanaðkomandi aðila. Engin kvörtun barst frá Persónuvernd. Bankinn tilkynnti 24 tilvik til Persónuverndar á árinu þar sem trúnaður var rofinn, en í öllum tilvikum skapaðist einungis lítil eða takmörkuð áhætta fyrir réttindi og frelsi einstaklinga. Ekkert tilvik um þjófnað eða tap á persónuupplýsingum var upplýst á árinu.